Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

การฝึกให้นกขุนทองพูด

การเลี้ยงนกขุนทองในบ้านเรานั้น มิได้เลี้ยงไว้เพียงชมเชยความสวยงามของรูปร่างนกเพียงอย่างเดียว จุดประสงค์หลักนั้นส่วนใหญ่ก็หวังในนกสามารถพูดเลียนเสียงของมนุษย์ได้ ดังนั้น จึงมีการค้นคิดวิธีแปลกๆ ต่างๆ นานามา เพื่อทำให้นกขุนทองพูดได้ใกล้เคียงกับเสียงมนุษย์ และทำให้นกขยันพูดมากยิ่งขึ้น กรรมวิธีเหล่านั้นก็ล้วนแต่พิลึกพิลั่น ฟังดูแล้วไม่น่าจะทำให้นกพูดได้เลย อาทิ เช่น การตัดลิ้นนก ซึ่งลิ้นเป็นอวัยวะสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยในการเปล่งเสียง ดังนั้น เมื่อตัดไปแล้วยิ่งทำให้เสียงไม่ชัดยิ่งขึ้น ดีไม่ดีเกิดการติดเชื้อโรคที่บาดแผลหรือเลือดไหลไม่หยุด นกก็มีหวังตายเสียก่อนที่จะพูดได้ บางตำราก็เชื่อว่าการใช้แหวนขูดลิ้นบ้าง ให้กินข้าวคลุกพริกบ้าง จะทำให้นกพูดดี พูดเก่ง ขยันพูด
โดยปกติ นกขุนทองจะพูดโดยการเลียนเสียง จำเสียงมนุษย์หรือเสียงอื่นใดก็ตามที่ได้ยินบ่อยๆ ซ้ำซากจำเจ นกไม่ได้เข้าใจความหมายของคำที่พูดออกไปนั้นเลย จนมีคำกล่าวที่ว่า "ท่องเป็นนกแก้ว นกขุนทอง" คือ จำมาพูดเพียงอย่างเดียว โดยมิรู้ความหมายเลย ฉะนั้น การฝึกให้นกขุนทองพูดเก่ง ก็ควรจะใช้วิธีการทำแบบซ้ำๆ กัน ซึ่งต้องใช้เวลาและความมานะอดทนในการฝึกสอนเป็นอย่างยิ่ง โดยในขั้นแรก ควรเลือกหานกที่ยังเป็นรุ่นลูกอยู่ แล้วนำมาแยกเลี้ยงด้วยมือ จะทำให้นกเชื่องและเคยชินกันคนได้ดีกว่าการเลี้ยงนกที่มีอายุมาก เข้าทำนองที่ว่า "ไม้อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยาก"
การฝึกสอนก็เช่นเดียวกับนกแก้ว คือในระยะแรก ผู้เลี้ยงจะต้องพยายามหัดให้นกพูดเป็นคำโดดๆ คำพูดพยางค์เดียวทุก ๆ วัน เช่น พ่อ แม่ หรือทอง เป็นต้น จนกว่ามันจะสามารถจดจำได้แล้วจึงสอนต่อไป โดยสอนให้พูดเป็นประโยคสั้น ๆ เช่น พ่อจ๋า แม่จ๋า หรือทองจ๋า เป็นต้น เมื่อนกสามารถพูดได้แล้ว ผู้เลี้ยงก็ควรจะให้รางวัลโดยการให้อาหารที่มันชอบ เพื่อให้มันเห็นสิ่งเคยชิน ซึ่งจะช่วยให้การสอนง่ายเข้า แต่การที่จะฝึกสอนให้นกพูดเก่งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้เลี้ยงเองด้วย เพราะถ้าผู้เลี้ยงหมั่นทำความคุ้นเคยและฝึกสอนนกบ่อยๆ ก็จะทำให้นกขุนทองสามารถพูดได้เก่งและพูดได้เร็วขึ้น
ในระยะที่นกหัดพูดใหม่ ๆ ประการสำคัญอีกอย่างคือ นกที่กำลังหัดพูดหรือพูดได้แล้ว ไม่ควรนำไปเลี้ยงรวมหรือเลี้ยงใกล้เคียงกับนกป่าหรือนกที่พูดไม่ได้ เพราะนกเหล่านั้นจะถ่ายทอดภาษานกที่กำลังพูด ให้เลิกพูดภาษาคนกลับไปจ้อภาษานกเหมือนเดิม ทำให้นกเสียไปในที่สุด

กลับหน้าแรก